Lao động trẻ chuẩn bị gì khi các tập đoàn lớn vào Việt Nam?
Sàn Việc Làm
11/01/2021 (31  lượt xem)
Trong tương lai sẽ còn nhiều tập đoàn công nghệ lớn bước vào thị trường Việt Nam. Các trường đại học, cao đẳng phải chuẩn bị gì cho sinh viên để có thể đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp này?

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI NGÂN HÀNG LAO ĐỘNG TỈNH BR-VT

TUYỂN DỤNG & LAO ĐỘNG MỚI NHẤT

 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 8.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ
  năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 4.500.000 VNĐ đến 6.000.000 VNĐ
  năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 5.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ
  năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 7.000.000 VNĐ đến 9.000.000 VNĐ
  năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 9.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ
  năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 8.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ
  năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 4.500.000 VNĐ đến 6.000.000 VNĐ
  năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 5.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ
  năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 7.000.000 VNĐ đến 9.000.000 VNĐ
  năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 9.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ
  năm kinh nghiệm
 tổ 6, Phước Bửu
  năm kinh nghiệm
 Kế Toán
 47 tuổi
 Nam
 484/5C đường 30/4
 26 năm kinh nghiệm
 
 49 tuổi
 Nam
 157/1a Lưu Chí Hiếu
  năm kinh nghiệm
 Kế Toán
 26 tuổi
 Nữ
 32 Thích Thiện Chiếu
 12 năm kinh nghiệm
 Quản trị
 36 tuổi
 Nữ
 42/8 Phạm Văn Dinh
 3 năm kinh nghiệm
 Kế Toán
 35 tuổi
 Nữ
 tổ 6, Phước Bửu
  năm kinh nghiệm
 Kế Toán
 47 tuổi
 Nam
 484/5C đường 30/4
 26 năm kinh nghiệm
 
 49 tuổi
 Nam
 157/1a Lưu Chí Hiếu
  năm kinh nghiệm
 Kế Toán
 26 tuổi
 Nữ
 32 Thích Thiện Chiếu
 12 năm kinh nghiệm
 Quản trị
 36 tuổi
 Nữ
 42/8 Phạm Văn Dinh
 3 năm kinh nghiệm
 Kế Toán
 35 tuổi
 Nữ

Văn Bản

Số Văn Bản Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
711/QĐ-TTDVVL 02/11/2020 Ban hành quy chế tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
01/HDTTDN 01/08/2020 Phiếu ghi chép thông tin về lao động của Doanh nghiệp và hướng dẫn điều tra
115/2020/NĐ-CP 29/09/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
1178/QĐ-TTg 04/08/2020 Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế

LIÊN HỆ

Liên Hệ Chúng Tôi

Thống Kê
Online : 2
Lượt Truy Cập : 2088556