admin  /    10/06/2021  /    144 Lượt Xem  /    Click Để Tải Về

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐTBXH tỉnh BR-VT

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-SNV ngày 22/02/2021 của Sở Nội vụ tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐ-TB&XH năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự tuyển ở vòng 2:

1. Thông tin về thông báo: (tại đây)

Thời gian triệu tập ứng viên: từ 08h30 ngày 11 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Dịch vụ việc làm; số 221 đường Bacu, phường 4 – Thành phố Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; điện thoại liên hệ: 02643. 543705./