admin  /    13/01/2022  /    12 Lượt Xem  / 

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng. Nội dung trên được quy định tại Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được thành lập nhằm hỗ trợ phát triển, ổn định và mở rộng thị trường, phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro với người lao động và doanh nghiệp, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nguồn Quỹ được xây dựng trên cơ sở đóng góp của doanh nghiệp và người lao động.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn sẽ được xem xét hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Cụ thể, theo Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg, từ 21/2/2021, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước mức 150 ngàn đồng/người lao động/hợp đồng, thay vì mức đóng 1% số thu tiền dịch vụ hàng năm như quy định cũ. Đồng thời doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp.

Về khoản đóng góp của người lao động, người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp vào Quỹ vẫn giữ nguyên như quy định cũ là 100 ngàn đồng/người/hợp đồng. Người lao động đóng trực tiếp vào Quỹ bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản chậm nhất 3 ngày trước thời điểm xuất cảnh hoặc chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo chấp thuận đăng ký hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp giao kết hợp đồng sau khi xuất cảnh.

Trường hợp người lao động đóng góp vào Quỹ thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, tổ chức, cá nhân thực hiện thu và chuyển toàn bộ số tiền đóng góp của người lao động trong tháng vào tài khoản của Quỹ, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo. Trường hợp người lao động đóng góp Quỹ bằng tiền mặt, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thu cấp phiếu thu cho người lao động.

Điểm mới của Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg so với Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg năm 2007 là sẽ tăng mức hỗ trợ với người lao động phải về nước trước thời hạn lên đến 30 triệu đồng. Cụ thể: Hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng đối với người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ từ 7-20 triệu đồng đối với người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng; hỗ trợ 7-20 triệu đồng đối với người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Đối với trường hợp người lao động chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài, thân nhân người lao động (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh/chị/em ruột) được hỗ trợ với mức 40 triệu đồng/người (hiện nay, quy định là 10 triệu đồng/trường hợp). Trước đó, Quỹ chỉ quy định hỗ trợ cho một số trường hợp rủi ro khách quan khác do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định theo đề nghị của Hội đồng Quản lý quỹ, nhưng không quá 5 triệu đồng/trường hợp.

Ngoài ra, người lao động phải về nước trước hạn (do bị tai nạn lao động, ốm đau, đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi…) có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 6 tháng/ người/khóa học...

Cũng theo Quyết định này, quá trình giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động sẽ được hỗ trợ chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí giải quyết vụ việc; mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/vụ việc; trường hợp vụ việc liên quan đến nhiều người lao động, mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/vụ việc. Đồng thời, người lao động được hỗ trợ tiền thuê chỗ ở tạm thời trong thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Mức hỗ trợ bằng 100% chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ thuê chỗ ở cho người lao động.

Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện có khoảng 580.000 người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu làm việc tại các thị trường như: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.../.

(laodongthudo,vn)