CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI NGÂN HÀNG LAO ĐỘNG TỈNH BR-VT


Nộp hồ sơ trực tuyến tại đây


TUYỂN DỤNG & LAO ĐỘNG MỚI NHẤT

 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 13.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ
 10 năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 12.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ
 6 năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ VNĐ đến VNĐ
 1 năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 6.000.000 VNĐ đến VNĐ
 3 năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 7.500.000 VNĐ đến VNĐ
 3 năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 13.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ
 10 năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 12.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ
 6 năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ VNĐ đến VNĐ
 1 năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 6.000.000 VNĐ đến VNĐ
 3 năm kinh nghiệm
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Từ 7.500.000 VNĐ đến VNĐ
 3 năm kinh nghiệm
 Chòi Đồng
 9 năm kinh nghiệm
 
 33 tuổi
 Nam
 Ấp Vĩnh An
 14 năm kinh nghiệm
 Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm
 35 tuổi
 Nữ
 Trung Nghĩa
 15 năm kinh nghiệm
 
 37 tuổi
 Nữ
 Số 28 lan Anh 2 ấp Bắc 2
 10 năm kinh nghiệm
 
 33 tuổi
 Nam
 Tân Phú
 4 năm kinh nghiệm
 Quản trị
 37 tuổi
 Nam
 Chòi Đồng
 9 năm kinh nghiệm
 
 33 tuổi
 Nam
 Ấp Vĩnh An
 14 năm kinh nghiệm
 Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm
 35 tuổi
 Nữ
 Trung Nghĩa
 15 năm kinh nghiệm
 
 37 tuổi
 Nữ
 Số 28 lan Anh 2 ấp Bắc 2
 10 năm kinh nghiệm
 
 33 tuổi
 Nam
 Tân Phú
 4 năm kinh nghiệm
 Quản trị
 37 tuổi
 Nam

Văn Bản

Số Văn Bản Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
2326/QĐ-UBND 15/08/2022 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1720/QĐ-UBND 14/06/2022 danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022
2117/QĐ-UBND 01/08/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Bảo h...
2055/QĐ-UBND 25/07/2022 Công bố Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cần số hóa trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh
2139/QĐ-UBND 03/08/2022 giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022

LIÊN HỆ

Liên Hệ Chúng Tôi

Thống Kê
Online : 14
Lượt Truy Cập : 153984