admin  /    03/05/2023  /    217 Lượt Xem  /    Click Để Tải Về

Theo thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea)

Do thiếu hụt nhân lực trong ngành đóng tàu nên phía Hàn Quốc đã đề nghị giới thiệu người lao động đăng ký dự tuyển trong ngành sản xuất chế tạo sang làm việc trong ngành này. Thông tin cụ thể như sau:

1. Danh sách người lao động được đăng ký chuyển đổi

Là người lao động đăng ký tìm việc trong ngành sản xuất chế tạo, hồ sơ đăng ký tìm việc còn hiệu lực đến ngày 31/12/2023; hiện chưa được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng (Danh sách do HRD gửi kèm theo).

2.Số lượng tuyển chọn: 767 lao động

3. Danh mục công việc trong ngành đóng tàu và các yêu cầu

Người lao động có nguyện vọng chuyển sang ngành đóng tàu có thể lựa chọn 01 trong trong các ngành: (1) Giàn giáo; (2) Bảo ôn nhiệt; (3) Mài; (4) Hàn; (5) Đường ống, máy, mộc, dây cáp điện (Bảng mô tả công việc kèm theo). Người lao động chỉ được lựa chọn duy nhất một nghề trong các nghề nêu trên.

4. Một số lưu ý đối với người lao động

- Người lao động không có kinh nghiệm làm việc trong các nghề nêu trên vẫn có thể đăng ký. Nếu có nhiều hồ sơ đăng ký, lao động có kinh nghiệm trong ngành đóng tàu hoặc hàn xì trong ngành xây dựng sẽ được ưu tiên.

- Nếu người lao động được chuyển sang ngành đóng tàu và được chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn, lao động đó sẽ được ưu tiên nhập cảnh Hàn Quốc. Việc đăng ký chuyển ngành nghề theo nguyện vọng không đảm bảo việc được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn; thủ tục tuyển chọn, phái cử vẫn áp dụng như quy trình, quy định chung của Chương trình EPS.

- Người lao động chỉ được lựa chọn duy nhất 01 trong 05 nghề thuộc danh mục nêu trên. Tuy nhiên, khi người lao động được tuyển chọn, người lao động có thể được giao thêm các công việc khác ngoài công việc thuộc danh mục nêu trên.

- Tùy thuộc vào công việc cụ thể và căn cứ tình hình, nhu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng, người lao động có thể được đào tạo công việc liên quan đến ngành đóng tàu trong khoảng một tháng. Lương và chi phí đào tạo cho người lao động được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ theo quy định.

- Người lao động phải làm việc tại nơi làm việc theo hợp đồng lao động. Trong trường hợp có lý do hợp lý thay đổi nơi làm việc, chỉ được thay đổi nơi làm việc trong ngành đóng tàu.

- Thời hạn hiệu lực của hồ sơ đăng ký tìm việc đối với người lao động chuyển đổi sang ngành đóng tàu sẽ được áp dụng như hiện trạng hồ sơ đang giới thiệu trong ngành sản xuất chế tạo (không được gia hạn thời hạn hồ sơ).

Nếu người lao động có nguyện vọng đề nghị điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký (Mẫu Đơn tải tại đây). Người lao động không có nguyện vọng chuyển đổi sang ngành đóng tàu sẽ tiếp tục được giới thiệu làm việc trong ngành đã đăng ký dự tuyển.

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng đề nghị quý Sở thông báo, khảo sát nguyện vọng của người lao động và tổng hợp gửi kèm Đơn đăng ký của người lao động có nguyện vọng chuyển đổi sang ngành đóng tàu về Trung tâm Lao động ngoài nước trước ngày 05/05/2023 để Trung tâm Lao động ngoài nước tổng hợp và gửi cho HRD Korea.