THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

    Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp Nhà nước có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trung tâm được thành lập từ năm 1989 với tên gọi ban đầu là Trung tâm Dịch vụ lao động.

     Chức năng – nhiệm vụ chính của Trung tâm là tổ chức, thực hiện các hoạt động tư vấn về các lĩnh vực như việc làm, đào tạo nghề, chính sách về lao động và Bảo hiểm thất nghiệp. Giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, xuất khẩu lao động, tổ chức các sàn giao dịch việc làm, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Đào tạo nghề và liên kết dạy nghề sơ cấp, ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, tạo việc làm tại chỗ; tổ chức thực hiện các hoạt động huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. Tổ chức điều tra, cập nhật biến động, dự báo và cung cấp thông tin về thị trường lao động. Tuyên truyền và giải quyết chế độ, chính sách về Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

    Tổng số Công chức - Viên chức và hợp đồng lao động là 50 người.

    Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có Ban Giám đốc và 04 Phòng ban, cụ thể như sau:
    - Ban giám đốc.
    - Phòng Hành chính - Tổng hợp.
    - Phòng Dịch vụ việc làm - Thị trường lao động.
    - Phòng Đào tạo.
    - Phòng Bảo hiểm thất nghiệp.
    Địa chỉ liên hệ:
    - Cơ sở Vũng Tàu: Số 221 Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu; SĐT: 0254.3859.975
    - Cơ sở Bà Rịa: Số 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa; SĐT: 02543.3738.750
    - Cơ sở Phú Mỹ: Số 368 Độc Lập, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ; SĐT: 02543.3922.990
    - Cơ sở Châu Đức: Số 332 Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức; SĐT: 02543.3961.828
    - Cơ sở Xuyên Mộc: Số 278 QL55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc ; SĐT: 02543.3777.456
    Nội quy cơ quan: Tại đây
    
CÁC PHÒNG BAN

- Ban lãnh đạo
1. Ông: Phạm Quang Việt
+ Chức vụ: Giám đốc
+ Điện thoại cơ quan: (0254) 3543705 - 301
+ Email: vietpq@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn
2. Ông: Trần Anh Hiếu
+ Chức vụ: Phó Giám đốc
+ Điện thoại cơ quan: (0254) 3543705 - 201
+ Email: hieuta@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn
3. Bà: Nguyễn Thị Thùy Hương
+ Chức vụ: Phó Giám đốc
+ Điện thoại cơ quan: (0254) 3543705 - 202
+ Email: huongntt@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn


- Phòng Hành chính - Tổng hợp
+ Bà: Nguyễn Thị Thu Thúy
+ Chức vụ: Trưởng Phòng
+ Điện thoại cơ quan: 
(0254) 3543705 - 101
+Email: thuyntt@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn


- Phòng Phòng Dịch vụ việc làm - Thị trường Lao động 
+ Ông: Nguyễn Trọng Huy
+ Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
+ Điện thoại cơ quan: (0254) 3859.975
+Email: huynt@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn


- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp. 
+ Bà: Phan Thị Lệ Thu
+ Chức vụ: Trưởng Phòng
+ Điện thoại cơ quan: (0254) 
3543705 - 204
+Email: thuptl@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn


- Phòng Đào tạo. 
+ Bà: Trần Thị Kim Mai
+ Chức vụ: Trưởng Phòng
+ Điện thoại cơ quan: (0254) 
3543705 - 203
+Email: maittk@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn