Văn Bản
Số Văn Bản Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1064/TTLĐNN-TCLĐ 29/12/2023 phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2024
1416/CVL-VP 22/12/2023 dừng diểm ủy thác tại Côn Đảo
59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
1327/QLLĐNN-ĐLAM 11/08/2023 tuyển bổ sung ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức
309/TTLĐNN-TCLĐ 28/04/2023 đăng ký thay đổi ngành nghề dự tuyển Chương trình EPS sang ngành đóng tàu
290/TTLĐBB-TCLĐ 24/04/2023 Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2023
214/TTLĐNN-TCLĐ 31/03/2023 phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 02/2023
21/CT-TTg 25/11/2022 Chỉ thị về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
104/2022/NĐ-CP 01/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
148/SLĐTBXH-LĐVLTL 13/01/2023 Phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh sang làm việc tại Nhật Bản đợt 1/2023
01/2023/TT-BLĐTBXH 20/02/2023 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
124/TTLĐNN-TCLĐ 01/03/2023 phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023
295/TTDVVL-HCTH 02/02/2023 Triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
131/TB-SLĐTBXH 19/01/2022 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2326/QĐ-UBND 15/08/2022 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1720/QĐ-UBND 14/06/2022 danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022
2117/QĐ-UBND 01/08/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Bảo h...
2055/QĐ-UBND 25/07/2022 Công bố Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cần số hóa trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh
2139/QĐ-UBND 03/08/2022 giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022
20-NQ/TW 16/06/2022 tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
19-NQ/TW 16/06/2022 nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045
18-NQ/TW 16/06/2022 Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
35/2022/NĐ-CP 15/07/2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
38/2022/NĐ-CP 01/07/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
01/NQLV 06/01/2022 Nội quy cơ quan
08/2022/QĐ-TTg 28/03/2022 Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
01/2022/TT-BLĐTBXH 10/03/2022 hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.
5187/SLĐTBXH-VP 20/12/2021 triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
06/2021/TT-BLĐTBXH 01/09/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ...
116/NQ-CP 24/09/2021 Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tưởng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao đ...
28/2021/QĐ-TTg 01/10/2021 Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
1338/TB-TTDVVL 17/07/2021 Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1319/TB-TTDVVL 14/07/2021 Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021
03/MHTCV 07/07/2021 Mẫu 07 Đề nghị hỗ trợ
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
TKTBTKVL 14/07/2021 Tờ khai Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng
68/NQ-CP 01/07/2021 Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1061/TB-TTDVVL 10/06/2021 Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
01/HD 01/01/2021 Các biểu mẫu, tờ khai thủ tục hành chính hưởng trợ cấp thất nghiệp
634/QĐ-LĐTBXH 02/06/2021 ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
792/BC-TTDVVL 05/05/2021 Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2021
02-KH/TCT.BCĐ 12/03/2021 Tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
28/2020/NĐ-CP 15/04/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
45/2019/QH14 01/01/2021 Bộ Luật Lao động
17/2021/QĐ-TTg 15/05/2021 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
10/2020/TT-BLĐTBXH 01/01/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nu...
294/TTDVVL-DVVLTTTLĐ 24/02/2021 hướng dẫn người sử dụng lao động thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng bằng hình thức trực tuyến.
23/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc lam, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
09/2020/TT-BLĐTBXH 15/03/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
161/QĐ-SLĐTBXH 10/03/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
34/2018/TT- BLĐTBXH 08/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông ...
43/2015/TT-BLĐTBXH 05/12/2015 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
03/CT-UBND 01/03/2021 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng ...
711/QĐ-TTDVVL 02/11/2020 Ban hành quy chế tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
01/HDTTDN 01/08/2020 Phiếu ghi chép thông tin về lao động của Doanh nghiệp và hướng dẫn điều tra
115/2020/NĐ-CP 29/09/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
1178/QĐ-TTg 04/08/2020 Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế
NQCQ2020 01/08/2020 Nội quy cơ quan
303/QĐ-TTDVVL 29/06/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
398/BC-TTDVVL 29/07/2020 Báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2020
364/BC-TVGTVL 22/07/2020 Báo cáo Kết quả tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần I năm 2020 tại thị xã Phú Mỹ
272/BC-TTDVVL 16/06/2020 kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
293/KH-SLĐTBXH 02/06/2020 Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020
61/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
277/KH-SLĐTBXH 28/05/2020 Truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường năm 2020
153/BC-TTDVVL 06/04/2020 Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
150/TB-TTDVVL 01/04/2020 Tạm ngưng giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
145/TB-TTDVVL 27/03/2020 Triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm
602/SLĐTBXH-VP 13/03/2020 triển khai thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ
699/SLĐTBXH-VP 20/03/2020 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
700/SLĐTBXH-VP 20/03/2020 triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
698/SLĐTBXH-VP 20/03/2020 triển khai Thông báo số 22/TBVPCP ngày 17/01/2020 của Văn phòng Chính phủ
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
89/KH-TTDVVL 21/02/2020 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ việc làm
74/KH-TTDVVL 14/02/2020 Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút covid-19 (nCoV)
762/TTDVVL 31/12/2019 Dự báo nhu cầu nhân lực tỉnh BR-VT năm 2020
89/KH-TTDVVL 21/02/2020 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ việc làm
56/KH-SLĐTBXH 11/02/2020 Kế hoạch ứng phó của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
08/2019/TT-BLĐTBXH 01/05/2019 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
15/2019/TT-BLĐTBXH 02/11/2019 Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
35/2019/TT-BLĐTBXH 15/02/2020 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Không số 15/09/2015 Quy trình tiếp nhận và giải quyết chế độ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh BR-VT
668/TB-BHXH 23/05/2019 V/v: Triển khai hệ thống tin nhắn giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội
04/2019/TT-BNV 24/05/2019 Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
03/2019/TT-BNV 14/05/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc ...
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
44/2019/NĐ-CP 20/05/2019 Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
3526/UBND-VP 18/04/2019 V/v thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung quyền dân sự, chính trị.
3525/UBND-VP 18/04/2019 V/v thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn”.
126a/KH-TTDVVL 20/03/2019 Kiểm tra công vụ 2019
194/KH-TTDVVL 25/04/2019 Triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm
233/ QĐ-SLĐTBXH 14/03/2019 Ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
18/2018/TT-BLĐTBXH 30/10/2018 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội