Văn Bản
Số Văn Bản Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1064/TTLĐNN-TCLĐ 29/12/2023 phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2024
1416/CVL-VP 22/12/2023 dừng diểm ủy thác tại Côn Đảo
309/TTLĐNN-TCLĐ 28/04/2023 đăng ký thay đổi ngành nghề dự tuyển Chương trình EPS sang ngành đóng tàu
290/TTLĐBB-TCLĐ 24/04/2023 Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2023
214/TTLĐNN-TCLĐ 31/03/2023 phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 02/2023
124/TTLĐNN-TCLĐ 01/03/2023 phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023
295/TTDVVL-HCTH 02/02/2023 Triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
5187/SLĐTBXH-VP 20/12/2021 triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
294/TTDVVL-DVVLTTTLĐ 24/02/2021 hướng dẫn người sử dụng lao động thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng bằng hình thức trực tuyến.
602/SLĐTBXH-VP 13/03/2020 triển khai thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ
699/SLĐTBXH-VP 20/03/2020 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
700/SLĐTBXH-VP 20/03/2020 triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
698/SLĐTBXH-VP 20/03/2020 triển khai Thông báo số 22/TBVPCP ngày 17/01/2020 của Văn phòng Chính phủ
3526/UBND-VP 18/04/2019 V/v thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung quyền dân sự, chính trị.
3525/UBND-VP 18/04/2019 V/v thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn”.