- Click chọn ĐĂNG KÝ trên thanh menu trên cùng.

- Điền đầy đủ thông tin đăng nhập. Chú ý chọn loại Tài Khoản mong muốn và Click nút Đăng Ký Mới.

- Điền đầy đủ thông tin Người Tìm Việc/Doanh Nghiệp và Click nút Lưu.

- Sau đó bạn sẽ đến trang Quản lý hồ sơ của bạn.

- Click vào nút Thêm Mới ở trang Quản Lý Hồ Sơ sau khi bạn Đăng Nhập hoặc Đăng Ký tài khoản Người Tìm Việc.


- Điền đầy đủ thông tin hồ sơ và Click vào nút Lưu và Gửi phê duyệt. Hồ sơ của bạn sẽ được chúng tôi kiểm tra trước khi phê duyệt và hiển thị lên website.
- Tại trang Quản lý hồ sơ bạn có thể xem tình trạng hồ sơ, xóa và cập nhật hồ sơ. Lưu ý hồ sơ khi được cập nhật lại thông tin thì phải chờ phê duyệt lại.- Click vào nút Thêm Mới ở trang Quản Lý Hồ Sơ sau khi bạn Đăng Nhập hoặc Đăng Ký tài khoản Người Tìm Việc.

- Điền đầy đủ thông tin hồ sơ và Click vào nút Lưu và Gửi phê duyệt. Hồ sơ của bạn sẽ được chúng tôi kiểm tra trước khi phê duyệt và hiển thị lên website.
- Tiếp theo tại trang Upload file đính kèm, bạn kéo thả các file bạn muốn cho Nhà tuyển dụng tải về vào ô màu xám. Lưu ý file phải đảm bảo đúng định dạng, đặt tên và kích thước. Sau đó Click nút Hoàn thành.


- Tại trang Quản lý hồ sơ bạn có thể xem tình trạng hồ sơ, xóa và cập nhật hồ sơ. Lưu ý hồ sơ khi được cập nhật lại thông tin thì phải chờ phê duyệt lại.