admin  /    17/02/2022  /    98 Lượt Xem  / 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực về bảo hiểm xã hội. Dưới đây là 4 quy định mới về bảo hiểm xã hội có lợi cho người lao động.

Trước đây, trường hợp doanh nghiệp không niêm yết công khai hằng năm thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp chỉ bị xử phạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, quy định hiện nay nêu rõ, trường hợp trên sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng.

Thứ hai, doanh nghiệp không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động khi người lao động yêu cầu thì bị xử phạt 1 - 3 triệu đồng.

Trước đây, trường hợp này chỉ bị phạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Thứ ba, doanh nghiệp không làm thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa 75 triệu đồng.

Trước đây, doanh nghiệp chỉ bị phạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Thứ tư, doanh nghiệp chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động bị phạt từ 12 - 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng.

Trước đây, không có quy định xử phạt đối với hành vi này.

(Nguồn Báo Lao động)