Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất rất cao về mức tăng lương tối thiếu vùng năm 2022. Tuy nhiên, ông Phòng cũng cho biết việc tăng lương sẽ có những ảnh hưởng mạnh đến doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay bởi cộng đồng doanh nghiệp cũng đang rất khó khăn và mới bắt đầu phục hồi. Mức đề xuất tăng 6% được thống nhất đã là một nỗ lực lớn của 2 bên.

"Chúng tôi chưa thực sự hài lòng với mức điều chỉnh này, vì chưa đáp ứng được kỳ vọng chung của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp mong muốn điều chỉnh ở mức phù hợp từ ngày 1-1-2023, còn tăng từ 1-7-2022 thì vất vả quá, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại phương án sản xuất kinh doanh, các chỉ số, kể cả chỉ số tăng trưởng"- ông Phòng nói. Ông cho rằng cộng đồng doanh nghiệp mong muốn người lao động đồng hành với chủ sử dụng lao động không chỉ trong bối cảnh năm 2022 mà những năm tiếp theo.

(NLĐO)