admin  /    15/07/2022  /    148 Lượt Xem  / 

Tư vấn, tuyển lao động làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản; đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS ngành nông nghiệp và ngư nghiệp năm 2022

Nhằm tuyên truyền rộng rãi những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức đợt tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động chuyên đề IV năm 2022 “Tư vấn, tuyển lao động làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản; đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS ngành nông nghiệp và ngư nghiệp năm 2022” từ ngày 13/7/2022 đến ngày 22/7/2022 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cơ sở Vũng Tàu (221 Ba Cu, phường 4, TP. Vũng Tàu).