admin  /    27/02/2023  /    429 Lượt Xem  / 

Ngày 18/02/2023, Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Dịch vụ việc làm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đại biểu Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Trung tâm và đoàn viên công đoàn trung tâm.

Công đoàn cơ sở Trung tâm có tổng số 53 lao động trong đó lao động nữ chiếm 68%, có 100% lao động đã qua đào tạo. Điều kiện làm việc của VCLĐ được đảm bảo, có môi trường làm việc luôn xanh - sạch - đẹp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc luôn được lãnh đạo cơ quan quan tâm trang bị, thay thế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ. Lương cơ sở của VCLĐ được điều chỉnh tăng hàng năm theo lộ trình cải cách tiền lương của Chính phủ, phần nào cũng nâng cao một ít thu nhập hàng tháng, đời sống có nhiều khởi sắc.

Tình hình tư tưởng VCLĐ luôn ổn định, luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. Nhận thức chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt các Nghị quyết. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản pháp luật của Nhà nước, góp phần giúp đội ngũ đoàn viên luôn giữ vững bản chất của giai cấp công nhân, luôn gắn bó, nêu cao tính tiên phong trong công tác, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và tham gia tốt công tác từ thiện của địa phương phát động.Trong nhiệm kỳ 2016 – 2023, Công đoàn Trung tâm kết nạp 16 đoàn viên mới, tỷ lệ tập hợp người lao động tham gia tổ chức đạt 100%. Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức phát động các phong trào thi đua và hàng năm, đăng ký đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Công đoàn trong những năm qua. Kết quả hàng năm công đoàn cơ sở thành viên đều đạt danh hiệu Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động luôn được Công đoàn Trung tâm quan tâm, đảm bảo các chế độ tiền lương, các chế độ khen thưởng của công ty. Hàng năm công đoàn cơ sở tổ chức tặng quà cho đoàn viên công đoàn, con đoàn viên công đoàn nhân dịp lễ tết. Trung tâm đã tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động, các cuộc đối thoại được tổ chức định kỳ nhằm đảm bảo hiệu quả công việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, thực hiện tốt chế độ lao động đối với lao động nữ. Kịp thời thăm hỏi động viên kịp thời công đoàn viên khi gia đình công đoàn viên có việc hiếu, hỷ, ốm đau, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia ủng hộ các phong trào thi đua được phát động, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên công đoàn luôn được chú trọng, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên bên cạnh đó phát động đoàn viên công đoàn người lao động tham gia trồng chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc đảm bảo xanh sạch đẹp. Tuy nhiên hoạt động của tổ chức công đoàn công ty còn hạn chế do BCH Công đoàn đều kiêm nhiệm, một số VC-NLĐ chưa nhận thức đúng đắn về tổ chức ông đoàn, chưa tích cực tham gia các hoạt động công đoàn…Trong nhiệm kỳ mới Công đoàn Trung tâm đã đề ra các mục tiêu chủ yếu, các giải pháp để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.


Đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở LĐTBXH

 Nhân dịp này, đại biểu Công đoàn Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đại hội và biểu dương những kết quả Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

 

Với tinh thần đổi mới dân chủ, đổi mới, đoàn kết và phát triển Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban chấp hành công đoàn Trung tâm trong nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cơ sở Sở LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức trong thời gian tới.