admin  /    31/03/2023  /    834 Lượt Xem  / 

Trên cơ sở thống nhất kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề năm 2023 giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc

            Ngày 07/3/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 237/LĐTBXH-QLLĐNN về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Căn cứ công văn số 150/TTLĐNN-TCLĐ ngày 08/3/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước về phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo chương trình EPS năm 2023 và chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tại công văn số 863/SLĐTBXH-LĐVLTL ngày 13/3/2023 với cùng nội dung, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tiến hành niêm yết công khai và thông tin rộng rãi về “Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2023” tại địa điểm tiếp nhận đăng ký (221 Ba Cu, phường 4, Tp. Vũng Tàu) cũng như tại tất cả các cơ sở của Trung tâm; triển khai văn bản đến UBND các huyện, thị xã, thành phố về phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo chương trình EPS năm 2023; phối hợp tuyên truyền thông qua các cơ quan truyền thông của tỉnh (Báo – Đài) và trên các phương tiện khác như websie và các trang mạng xã hội khác.

Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng đã thực hiện tư vấn, giải đáp cho người lao động muốn tìm hiểu các nội dung liên quan đến Chương trình EPS.

Trong thời gian từ ngày 20 đến 24/3/2023, Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận đăng ký thi tiếng Hàn theo đúng “Quy trình tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2323” và các hướng dẫn khác của Trung tâm Lao động ngoài nước, kết quả như sau:

            - Ngành Sản xuất chế tạo: 35 người

- Ngành Xây dựng:          01 người

Trước – trong và sau đợt tổ chức tiếp nhận đăng ký thi dự tiếng Hàn lần 01 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thực hiện các chế độ tổng hợp, thông tin, báo cáo đầy đủ theo đúng yêu cầu của Trung tâm Lao động ngoài nước.

* Một số hình ảnh tại địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn Chương trình EPS lần 01/2023: