admin  /    16/01/2024  /    86 Lượt Xem  / 

Chiều 5/1/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024.


Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã chủ trì tổ chức 10 Phiên giao dịch việc làm và 01 Ngày Hội việc làm; tư vấn chính sách lao động việc làm cho hơn 104.000 lượt người, đạt 106% kế hoạch giao. Giới thiệu việc làm 1.362 người, đạt 133% kế hoạch. Số người tìm được việc làm qua các kênh thông tin của Trung tâm trên 1.200 người. Tham mưu cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 17.866 người với số tiền trả trợ cấp thất nghiệp 429.015 triệu đồng.


Năm 2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục khai thác tốt thông tin thị trường lao động trong và ngoại tỉnh, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động ổn định; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về lao động ngoài nước tại các địa phương.


Trung tâm Dịch vụ việc làm khen thưởng các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Hội nghị đã trao tặng giấy khen của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho 04 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 07 cá nhân đạt danh hiệu danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2023 và tặng giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho 10 cá nhân có thành tích nổi bật trong năm 2023.