admin  /    14/05/2019  /    1001773 Lượt Xem  / 

Điều 16, Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có quy định: Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị cho Trung tâm Dịch vụ việc làm...Nay trung tâm thông báo danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện việc thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng cho trung tâm như sau:

STT

Tên Doanh Nghiệp

Tháng báo cáo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

x

x

x

x

x

x

2

Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển VT

x

x 

x 

x

x

x

x

3

Công ty CP Du lịch Quốc tế Hải Dương

x

 

 

 x

 

x 

 

x

 

x

 

x

4

Công ty CP TM Thuỷ Cung

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Công ty dầu khí Nhật Việt

x xx  x x x x 

 

 

 

 

 

 

6

Công ty CP Chế biến XNK thuỷ sản tỉnh BR-VT

x

 

 

 

x

 

 

 

x  

 

 

 

x 

 

 

 

 

 x

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

7

Công ty TNHH VIS SOLUTIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Công ty CP Phát triển kiến trúc nội thất xanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Công ty TNHH Điện tử và tin học SGC

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Công ty TNHH Phước Thắng

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Xí nghiệp phân phối khí thấp áp Vũng Tàu

 

x

 x 

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

12

Công ty TNHH GREIF Việt Nam

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Chi nhánh công ty CP Cam Ly

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Công ty dầu khí Việt Nga Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15

Công ty TNHH DV Hoa Thân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Chi nhánh công ty TNHH Lộc Phúc-Khu nghỉ dưỡng Carmelina

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

DNTN Bình An

 

x

 x

x 

x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

18

Công ty CP khách sạn du lịch Tháng Mười

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Công ty TNHH Hải sản Phúc Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Công ty Cổ phần định vị Thiên Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Công ty Cổ phần Thuỷ sản Phước Cơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Công ty TNHH Sung Lim Furnace Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Công ty CP Năng lượng tái tạo DVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Công ty TNHH Hy Vọng

 

x

 x

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

26

Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Công ty Cổ phần Nhật Nam

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Công ty Cổ phần Cam Ly - KDL Hồ Tràm Osaka

x

 X

 

 

 

29

Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cỏ May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Công ty Cổ Phần xây dựng Tín Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Công ty TNHH Phước Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Công ty TNHH Kim Thủy Mộc

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Công ty TNHH China Ecotek Việt Nam

x

 X


 


 

 

 

 

34

Công ty TNHH Xây dựng Phúc Bình An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Công ty TNHH Bao Bì Hồng Việt

x

 X

 

 

 

 

37

Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Công ty TNHH Vận Tải Manuchar VT

x

 X

 X

 X

 X

 

 

 

 

39

Công ty TNHH Manuchar Phú Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Công ty CP SUN TAXI  VT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Công ty TNHH  SANG HUYN TECH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Toàn Cầu

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Công ty CP Tàu DVDK HD MARINE

x

 X

 

 

 

44

Công ty CP Tàu DVDK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Công ty TNHH dự án Hồ Tràm

x

 

x

 

x 

 

x 

 

x 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

46

Công ty TNHH Ngọc Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Công ty TNHH SXTMVT ĐÁ MÀI MINH LỘC

X

 

x

 

x

 

x

 

x

 


x
X

 

 


 X


 X

 

X

 

 

 


48

Công ty CP Kết cấu kim loại & Lắp máy dầu khí

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

DNTN Xăng dầu Long Phước

x

 

x 

 

x 

 

x 

 

 x

 

x

 

 

 

 

 

 

50

Công ty TNHH DOBLA Châu Á

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Công ty TNHH Boomin Vina

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Công ty TNHH May Thạnh Mỹ

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Công ty TNHH Thủy Sản Nguyễn Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Công ty Cổ Phần Thép Pomina 2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Công ty TNHH Colorobbia Việt Nam

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Doanh nghiệp Tư nhân Tiến Lợi

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Ngày 15 hàng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cập nhật danh sách các doanh nghiệp,  đơn vị đã thực hiện việc thông báo biến động lao động lên website của Trung tâm. Quý doanh nghiệp, đơn vị có thắc mắc cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0254.3554072 (Gặp Anh Sang).

* Xem Thống kê các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện việc báo cáo tình hình biến động lao động năm 2017 tại đây, năm 2018 tại đây

Tải mẫu Báo cáo tại đây:  File Word mau bao cao bien dong lao dong.doc

    File Excel mau bao cao bien dong lao dong.xls