Kế Toán

kế toánCao đẳng


Bằng Cấp, Học Vấn

 • Trình Độ Học Vấn: Cao Ð?ng
 • Trình Độ Chuyên Môn: Cao đẳng
 • Ngoại Ngữ: Tiếng Anh B
 • Tin Học: Tin học B
 • Ngành: Kế Toán
 • Kinh Nghiệm: 7 năm kinh nghiệm
 • Khả Năng Nổi Trội:

Nguyện Vọng Công Việc

 • Chức Danh Mong Muốn: Nhân viên
 • Ngày Bắt Đầu Làm Việc: 26/04/2022
 • Ngành Nghề Mong Muốn: Kế Toán
 • Mức Lương Mong Muốn: Từ 9.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ
 • Thời Gian Làm Việc Mong Muốn: Giờ hành chính
 • Loại Hình Doanh Nghiệp Mong Muốn:
 • Đi Công Tác: Có thể
 • Mong Muốn Khác:

Thông Tin Cá Nhân

 • Ngày Sinh: 12/04/1990
 • Giới Tính: Nữ
 • Địa Chỉ:

Thông Tin Hồ Sơ

 • Ngày Tạo: 26/04/2022