làm vườn


Bằng Cấp, Học Vấn

 • Trình Độ Học Vấn: 11/12
 • Trình Độ Chuyên Môn:
 • Ngoại Ngữ:
 • Tin Học:
 • Ngành:
 • Kinh Nghiệm: 2 năm kinh nghiệm
 • Khả Năng Nổi Trội:

Nguyện Vọng Công Việc

 • Chức Danh Mong Muốn: Khác
 • Ngày Bắt Đầu Làm Việc: 13/05/2022
 • Ngành Nghề Mong Muốn:
 • Mức Lương Mong Muốn: Từ 6.000.000 VNĐ đến 6.000.000 VNĐ
 • Thời Gian Làm Việc Mong Muốn: Giờ hành chính
 • Loại Hình Doanh Nghiệp Mong Muốn:
 • Đi Công Tác: Có thể
 • Mong Muốn Khác:

Thông Tin Cá Nhân

 • Ngày Sinh: 13/05/2022
 • Giới Tính: Nam
 • Địa Chỉ: Tổ 4 ấp Trang Trí

Thông Tin Hồ Sơ

 • Ngày Tạo: 13/05/2022