Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm

Nhân viên văn phòngĐại học


Bằng Cấp, Học Vấn

 • Trình Độ Học Vấn: 12/12
 • Trình Độ Chuyên Môn: Đại học
 • Ngoại Ngữ:
 • Tin Học:
 • Ngành: Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm
 • Kinh Nghiệm: 5 năm kinh nghiệm
 • Khả Năng Nổi Trội:

Nguyện Vọng Công Việc

 • Chức Danh Mong Muốn: Nhân viên
 • Ngày Bắt Đầu Làm Việc: 19/07/2022
 • Ngành Nghề Mong Muốn: Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm
 • Mức Lương Mong Muốn: Từ 10.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ
 • Thời Gian Làm Việc Mong Muốn: Giờ hành chính
 • Loại Hình Doanh Nghiệp Mong Muốn:
 • Đi Công Tác: Có thể
 • Mong Muốn Khác:

  Làm ở huyện Châu Đức

Thông Tin Cá Nhân

 • Ngày Sinh: 03/01/1993
 • Giới Tính: Nữ
 • Địa Chỉ: Vĩnh Bình

Thông Tin Hồ Sơ

 • Ngày Tạo: 19/07/2022