Dịch vụ

nv kinh doanhCông nhân kỹ thuật không bằng


Bằng Cấp, Học Vấn

 • Trình Độ Học Vấn: 12/12
 • Trình Độ Chuyên Môn: Công nhân kỹ thuật không bằng
 • Ngoại Ngữ:
 • Tin Học:
 • Ngành: Dịch vụ
 • Kinh Nghiệm: 6 năm kinh nghiệm

  Tiếp súc, tư vấn khách hàng

 • Khả Năng Nổi Trội:

  sale, tư vấn khách hàng


Nguyện Vọng Công Việc

 • Chức Danh Mong Muốn: Nhân viên
 • Ngày Bắt Đầu Làm Việc: 15/04/2023
 • Ngành Nghề Mong Muốn: Dịch vụ
 • Mức Lương Mong Muốn: Từ 12.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ
 • Thời Gian Làm Việc Mong Muốn: Thỏa thuận
 • Loại Hình Doanh Nghiệp Mong Muốn:
 • Đi Công Tác: Có thể
 • Mong Muốn Khác:

Thông Tin Cá Nhân

 • Ngày Sinh: 31/03/1990
 • Giới Tính: Nam
 • Địa Chỉ: Liên Hiệp, Xà Bang

Thông Tin Hồ Sơ

 • Ngày Tạo: 28/03/2023