Vận Tải

Lái xe hạng DSơ cấp


Bằng Cấp, Học Vấn

 • Trình Độ Học Vấn: 12/12
 • Trình Độ Chuyên Môn: Sơ cấp
 • Ngoại Ngữ:
 • Tin Học:
 • Ngành: Vận Tải
 • Kinh Nghiệm: 18 năm kinh nghiệm

  đã có 18 kinh chạy xe dịch vụ du lịch

 • Khả Năng Nổi Trội:

Nguyện Vọng Công Việc

 • Chức Danh Mong Muốn: Lái xe dấu D
 • Ngày Bắt Đầu Làm Việc: 16/10/2023
 • Ngành Nghề Mong Muốn: Vận Tải
 • Mức Lương Mong Muốn: Từ 9.000.000 VNĐ đến 12.000.000 VNĐ
 • Thời Gian Làm Việc Mong Muốn: Thỏa thuận
 • Loại Hình Doanh Nghiệp Mong Muốn:
 • Đi Công Tác: Có thể
 • Mong Muốn Khác:

  làm việc ở trong huyện Châu Đức

Thông Tin Cá Nhân

 • Ngày Sinh: 15/01/1987
 • Giới Tính: Nam
 • Địa Chỉ: QL 55

Thông Tin Hồ Sơ

 • Ngày Tạo: 16/10/2023